فوم نرم-فوم صنعت حمل و نقل- فوم داشبورد
کنسول وسط خودرو
فوم فیلتر ماشین
فوم نرم- فوم پلی یورتان سقف ماشین
فوم نرم-فوم صندلی صنعت حمل و نقل
 فوم نرم - فوم صندلی حمل و نقل

شرح محصول:

  • دسته بندی:  سیستم پلی یورتان فوم نرم
  •  دانسیته قابل ارائه: 25-45 kg/m3
  • کاربرد محصول اتومبیل و اتوبوس، صنعت حمل و نقل ریلی، صنعت حمل و نقل و هوایی

مواد پلی یورتان برای سیستم فوم صندلی صنعت حمل و نقل

در تولید صندلی اغلب خودروها، فوم پلی یورتان به کار رفته است که موجب کاهش ارتعاشات و افزایش راحتی راننده و مسافر در حین سفر شده است.
سبک وزن بودن فوم پلی یورتان باعث کاهش وزن کلی خودرو و در نتیجه کم شدن مصرف سوخت می شود.
فوم صندلی پلی یورتان در صنعت حمل و نقل دارای نقش فزاینده ای می باشد. این فوم ها می توانند کیفیت، ایمنی و اقتصادی بودن هزینه تولید در صنعت حمل و نقل مدرن را تا حد زیادی افزایش دهند.
در طول سال های گذشته، دانسیته فوم های پلی یورتان در صنعت حمل و نقل تا میزان 40 درصد کاهش یافته، درحالی که کارایی و کیفیت محصول نهایی حفظ شده است.

  دلایل استفاده از فوم پلی یورتان در صنعت حمل و نقل:

  • پلی یورتان ها با دوام هستند و مستعد خورندگی نمی باشند لذا در طول عمر، آنها حتی در شرایط سخت، ثبات را فراهم می کنند.(طول عمر بالا)
  • آنها می توانند از طریق طیف وسیعی از فن آوری های تایید شده بازیافت شوند و پتانسیل راه حل های مونومرال را ارائه دهند که باعث تسهیل بازتولید و بازیافت می شوند.
  • کاهش وزن اتومبیل و در نتیجه کاهش مصرف سوخت
  • افزایش راحتی و ایمنی مسافران و راننده با کاهش ارتعاشات حین حرکت و ارائه ارتجاع پذیری مناسب