آقای رفیعی دبیر انجمن پلی یورتان ایران
انجمن پلی یورتان ایران
فعالیت سپهردنیا در انجمن پلی یورتان ایران
 کارگاه آموزشی انجمن پلی یورتان ایران در نمایشگاه بین المللی

فعالیت های سپهردنیا در انجمن پلی یورتان ایران

ما از طریق مشارکت در انجمن پلی یورتان ایران، دانسته های خود را با سایر ذینفعان ترکیب می کنیم

فعالیت سپهر دنیا در انجمن

  واحد تولیدی بازگانی و بین المللی سپهر دنیا مفتخر است به عنوان یکی از اعضای فعال این انجمن خدمات تولید و صادرات سیستم های پلی یورتان را در بازار داخلی و خارجی ارائه دهد.

  برگزاری نمایشگاه پلی یورتان طی دو سال اخیرو حضور اعضای فعال انجمن در ارائه آخرین دستاوردهای خود در این دو نمایشگاه از جمله فعالیت های این تشکل بوده است که سهم بزرگی در گشایش بازارهای جدید داشته است .